ROMOR PHU działa na rynku morskim od 2000 roku. W 2002 roku Romor PHU uzyskując odpowiednie upoważnienie Krajowego Urzędu Pracy  rozszerzył swoją działalność o pośrednictwo pracy dla Marynarzy.  W 2004 zostaliśmy wpisani przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do rejestru agencji zatrudnienia, jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy zagranicą. Obecnie działamy na podstawie certyfikatu wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (numer rejestru 550) oraz certyfikatu zgodności z Konwencją MLC 2006 wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Aby zobaczyć nasze certyfikaty kliknij tutaj

Misją naszej firmy jest rekrutacja i pośredniczenie w zatrudnieniu wykwalifikowanych i doświadczonych marynarzy spełniających wymagania zagranicznych armatorów.

Romor PHU współpracuje tylko z renomowanymi Armatorami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Singapuru, dbając jednocześnie aby oferowane warunki zatrudnienia spełniały wszystkie międzynarodowe normy, konwencje i gwarantowały poszanowanie praw marynarzy.

Kandydaci do pracy zatrudniani za pośrednictwem agencji Romor PHU posiadają wysokie, rzetelnie sprawdzone i potwierdzone kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie. Każdy kandydat jest zawsze weryfikowany pod kątem potrzeb pracodawcy na podstawie doświadczenia oraz autentyczności dokumentów wydanych przez Administrację Państwową. 

Nasza firma należy do Związku Agencji Morskich i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni-APMAR oraz stowarzyszenia EUROCREW
.