ZASADY WYPEŁNIANIA APLIKACJI:

  • APLIKACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ „ON-LINE” BEZPOŚREDNIO W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ I ZAKOŃCZYĆ WCISKAJĄC PRZYCISK "SUBMIT" NA KOŃCU APLIKACJI,
  • Nie należy zapisywać aplikacji na swoim komputerze, cofać ani odświeżać strony w trakcie wypełniania aplikacji,
  • Nie należy używać polskich liter,
  • Pola oznaczone * gwiazdką są obowiązkowe,
  • Aplikację należy wypełnić drukowanymi literami,
  • Daty należy wybierać wg kolejności: Rok, Miesiąc, Dzień,
  • WYSŁANIE APLIKACJI JEST RÓWNOZNACZNE AKCEPTACJĄ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH APLIKUJĄCEGO PRZEZ ROMOR PHU.